Jeg aksepterer at God Utvikling as lagrer mitt navn, epost, telefon og evt. adresse. Dette kan God Utvikling as bruke til å informere meg om nyheter og aktiviteter.

God Utvikling as kan ikke gi mine persondata videre. Alle data overføres på sikker linje kryptert til/fra server.